B-serien

Material: Mässing
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200°C
Rullpressning (open barrel)                Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

 

     
Produkt
Artikelnummer     Pris/100st    förpackning     
B 0503 H-8 
OISOL. FLATSTIFT  2.8x0.8mm
0.5-1.0mm2,
    179,00     100st      
B 1507 H 
OISOL. FLATSTIFT  6.3x0.8mm
0.5-1.5mm2
    129,00    100st      
B 2507 H 
OISOL. FLATSTIFT  6.3x0.8mm
1.0-2.5mm2,
    129,00     100st      
B 2507 H-BR 
OISOL. FLATSTIFT  6.3x0.8mm
1.0-2.5mm2,
    163,00    100st      
B 4607 H 
OISOL. FLATSTIFT  6.3x0.8mm
2,5-6,0mm2
    159,00    100st      
 
B-serien

Material: Mässing
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200°C
Rullpressning (open barrel)
          
Produkt
Artikelnummer     pris/100st   förpackning      
05628.123.011 
OISOL. FLATSTIFT + NABB  MED HÅL
2,8x0,8mm                      0,5-1,0mm2
    96,00       100 st      
06015.123.111 
OISOL. FLATSTIFT + NABB  4.8x0.8mm
0,5-1,0mm2
    103,00        100 st      
B 409 H 

OISOL. FLATSTIFT + NABB  6.3x0.8mm,0.5-1.0mm2

      136,00        100 st      
B 409 H-BR 
OISOL. FLATSTIFT + NABB  6.3x0.8mm
0.5-1.0mm2
    239,00        100 st      
B 409 H ESPA 
OISOL. FLATSTIFT + NABB  6.3x0.8mm
0.5-1.0mm2
    129,00        100 st      
B 410 H [E 08 424 36]
OISOL. FLATSTIFT + NABB  6.3x0.8mm, 1.0-2.5mm2
      146,00        100 st      
B 410 H BRONS 
OISOL. FLATSTIFT + NABB  6.3x0.8mm
1.0-2.5mm2
    150,00        100 st      
B 410 H ESPA 
OISOL. FLATSTIFT + NABB  6.3x0.8mm
1.0-2.5mm2
    161,00       100 st      
B 411 H [E 08 424 38]
OISOL. FLATSTIFT + NABB  6.3x0.8mm, 2.5-6.0mm2
    181,00        100 st      
B 411 H-BR 
OISOL. FLATSTIFT + NABB  6.3x0.8mm
2,5-6,0mm2
    178,00        100 st      
B-serien

Material: Mässing
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200°C
Rullpressning (open barrel) 

 

                                 
Produkt
Artikelnummer     Pris/100st    förpackning      
B 0103 FL-5 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA  0,2-0,5 MM2 RULLPR,UL/CSA
2,8x0,5mm
    85,00       100 st      
B 0103 FL-8 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA  0,2-0,5 MM2 RULLPR,UL/CSA
0,2-0,5 MM2
2,8x0,8mm
     95,00        100 st      
B 0104 FL-8 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0,2-0,5 MM2
4.8x0.8mm
     105,00        100 st      
B 0503 FL-5 [E 08 710 10]
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.0mm2,
2,8x0,5
     122,00        100 st      
B 0503 FL-5 OF 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.0mm2, 2,8x0,5mm
    122,00       100 st      
B 0503 FL 5 BR 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.0mm2,
2,8x0,5mm
    138,00        100 st      
B 0503 FL-8 [E 08 710 12]
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.0mm2, 2,8x0,8mm
     122,00        100 st      
B 0503 FL-8 OF 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.0mm2,   2,8x0,8mm
      126,00       100 st      
B 1504 FL-5 [E 08 710 20]
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.5mm2
4,8x0,5mm
     129,00       100 st      
B 1504 FL-5 OF 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.5mm2,   4,8x0,5mm2
      129,00        100 st      
45314.123.211 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA  B 1504 FL-5 ESPA
0.5-1.5mm2, 4,8x0,5mm
    132,00        100 st      
B 1504 FL-8 [E 08 710 22]
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA  0.5-1.0mm2
4.8x0.8mm
      137,00       100 st      
B 1504 FL-8 BR 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.5mm2, 4.8x0.8mm
    154,00       100 st      
45313.123.211 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA  B 1504 FL-8 ESPA
0.5-1.5mm2, 4.8x0.8mm
    97,00        100 st      
05312.123.211 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA  B 2504 FL 8 RAK FLR
1.0-2.5mm2,  4.8x0.8mm
      121,00        100 st      
B 1507 FL [E 08 710 30]
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.5mm2
6.3x0.8mm
      129,00        100 st      
B 1507 FLR 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.5mm2
     132,00       100 st      
05313.123.211 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA  B 1504 FL-8 FLR RAK
0.5-1.5mm2, 4.8x0.8mm
    126,00       100 st      
B 1507 FL ESPA 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.5mm2
      148,00       100 st      
 6.3x0.8mm             100 st      
B 1507 FL-BR 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
0.5-1.5mm2   6.3x0.8mm
     199,00       100 st      
B 2507 FL [E 08 710 32]
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
1.0-2.5mm2,  6.3x0.8mm
     131,00       100 st      
B 2507 FLR 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
1.0-2.5mm2,    6.3x0.8mm
      132,00        100 st      
B 2507 FL STÅL 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
1.0-2.5mm2,  6.3x0.8mm
     194,00        100 st      
B 2504 FL-5 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
1.0-2.5mm2,
4.8x0.5mm
      125,00        100 st      
B 2504 FL-8 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
1.0-2.5mm2,  4.8x0.8mm
     135,00       100 st      
B 2507 FL ESPA 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
1.0-2.5mm2,  6.3x0.8mm
    132,00        100 st      
B 4607 FL STÅL 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
2,5-6,0mm2
6.3x0.8mm
    148,00       100 st      
B 2507 FL-BR [E 08 424 39]
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
1.0-2.5mm2,
6.3x0.8mm
     217,00       100 st      
B 4607 FL [E 08 710 36]
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
2,5-6,0mm2,   6.3x0.8mm
      136,00       100 st      
B 4607 FLR 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
2,5-6,0mm2,   6.3x0.8mm
     139,00       100 st      
B 4607 FL-BR [E 08 424 40]
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
2,5-6,0mm2
6.3x0.8mm
    181,00        100 st      
B 4609 FL 
OISOL. FLATSTIFTSHYLSA 
4,0-6,0mm2
9,5x1,2mm
    225,00        100 st      

 

 

 

 

 

B-serien

Material: Mässing
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200°C
Rullpressning (open barrel)
              
Produkt
Artikelnummer     Pris/100st   förpackning       
B 0503 FLN 8 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  0.5-1.0mm2, 2.8x0.8mm
      126,00       100 st      
B 1504 FLN 5 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  0.5-1.0mm2, 4.8x0.5mm
    127,00        100 st      
B 1504 FLN 8 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  0.5-1.0mm2, 4.8x0.8mm
     135,00       100 st      
B 409 FL 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  0.5-1.0mm2, 6.3x0.8mm
     135,00       100 st      
B 409 FL ESPA 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  0.5-1.5mm2, 6.3x0.8mm
     244,00       100 st      
B 409 FL-BR 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  0.5-1.5mm2, 6.3x0.8mm
      244,00       100 st      
B 410 FL [E 08 424 35]
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  1.0-2.5mm2, 6.3x0.8mm
    132,00       100 st      
B 2504 FLN 8 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  1.0-2.5mm2, 4.8x0.8mm
    129,00       100 st      
B 410 FL ESPA 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  1.0-2.5mm2, 6.3x0.8mm
    132,00       100 st      
B 410 FL BRONS 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  1.0-2.5mm2, 6.3x0.8mm
     157,00       100 st      
B 411 FL [E 08 424 37]
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  4.0-6.0mm2, 6.3x0.8mm
     139,00       100 st      
B 2508 FLN 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  1.0-2.5mm2, 7.6x1.0mm
      363,00       100 st      
B 4609 FLN 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  4.0-6.0mm2, 9.5x1.2mm
    277,00        100 st      
B 1009 FLN 
OISOL. FLATSTIFTSH. + NAB  6.0-10.0mm2, 9.5x1.2mm
    1185,00        100 st      

 

B-serien

Material: Mässing
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200°C
Rullpressning (open barrel)
     
Produkt
Artikelnummer     Pris/100st    förpackning    
B 1504 FLH 
OISOL. FLATSTIFTSH. + HAN 
0.5-1.5mm2
4.8x0.8mm
    171,00       100 st      
B 1507 FLH 
OISOL. FLATSTIFTSH. + HAN 
0.5-1.5mm2
6.3x0.8mm
    173,00       100 st      
B 1507 FLH-BR 
OISOL. FLATSTIFTSH. + HAN 
0.5-1.5mm2
6.3x0.8mm
     384,00       100 st      
B 2507 FLH 
OISOL. FLATSTIFTSH. + HAN 
1.0-2.5mm2,
6.3x0.8mm
      153,00        100 st      
B 2504 FLH 
OISOL. FLATSTIFTSH. + HAN 
1.0-2.5mm2,
4.8x0.8mm
    288,00       100 st      
FLB (rullad)

Material: Mässing
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200°C 
      
Produkt
Artikelnummer .   Pris/100st    förpackning     
B 1504 FLB-5 
OISOL. FLAGGKABELSKO 
0.5-1.5mm2
4,8x0,5mm
      135,00       100 st      
B 1504 FLB-8 
OISOL. FLAGGKABELSKO 
0.5-1.5mm2
4.8x0.8mm
      135,00       100 st      
B 1507 FLB 8 BR 
OISOL. FLAGGKABELSKO 
0.5-1.5mm2
6.3x0.8mm
     225,00       100 st      
B 1507 FLB-8 [E 08 710 40]
OISOL. FLAGGKABELSKO 
0.5-1.5mm2
6.3x0.8mm
      147,00        100 st      
B 2504 FLB-5 
OISOL. FLAGGKABELSKO 
1.0-2.5mm2,
4,8x0,5mm
     135,00       100 st      
B 2504 FLB-8 
OISOL. FLAGGKABELSKO 
1.0-2.5mm2,
4,8x0,8mm
      135,00       100 st      
 

FLBF

Material: Mässing
Ytbehandling: > 4µ Sn                   
Temperaturområde: Upp till 200°C 

Artikelnummer     Pris/100st    förpackning      
B 1504 FLBF-8 
OISOL. FLAGGKABELSKO 
0.5-1.5mm2
4,8x0,8mm
    183,00        100 st      
B 1507 FLBF-8 
OISOL. FLAGGKABELSKO 
0.5-1.5mm2
6.3x0.8mm
    142,00       100 st      
B 2507 FLBF-8 
OISOL. FLAGGKABELSKO 
1,0-2,5mm2
6.3x0.8mm
     142,00       100 st      
B 2508 FLB-8 
OISOL. FLAGGKABELSKO 
1,0-2,5mm2
8,0x0,8mm
    174,00       100 st      
 

 

 

FLV

Material: Mässing
Ytbehandling: > 4µ Sn
Temperaturområde: Upp till 200°C 

Artikelnummer .   Pris/100st    förpackning      
B 0503 FLV-5 
OISOL. FLATSTIFTSH. 90GR  0.5-1.5mm2, 2.8x0.5mm
      106,00    100st      
B 0503 FLV-8 
OISOL. FLATSTIFTSH. 90GR  0.5-1.5mm2, 2.8x0.8mm
    106,00    100st      
 

 

Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com