Kabelsökare

De flesta kabel/ledningssökare är baserade på elektromagnetisk sökning.
Principen för elektromagnetisk sökning är att med hjälp av en sändare skapa ett magnetiskt växelfält runt en metallisk ledare, kabel eller vattenledning liggande under marken och vars läge kan bestämmas noggrannt med hjälp av en mottagare från markytan. Denna metod för att detektera nedgrävda ledningar och kabelsystem är allmänt accepterad som standard.

De flesta av våra kabelsökare har också egenskapen att de kan användas för att upptäcka ”naturliga” växelmagnetfält kring kablar. Med enbart mottagaren kan man då upptäcka en stor del av alla nedgrävda kablar. Vi kallar detta för ”passiv” sökning och de magnetfält som detekteras är 50-Hz fält som genereras då det går ström i t.ex en elkabel eller VLF-radio signaler som reflekteras från både strömsatta och obelastade kablar som telekablar, kabeltv-nät.

Att använda elektromagnetisk sökning är både enkelt och svårt på samma gång. Instrumenten är förhållandevis enkla att använda och man behöver heller inte ha fysisk kontakt med den kabel man vill sända på. Svårigheten är att det finns många kablar/ledningar i marken och det kan vara besvärligt att följa rätt kabel.

Elektromagnetisk sökning kombinerar många fördelar och möjligheter för att erhålla information från "under marken" men den detekterar dock inte direkt icke-metalliska ledningar som vattenledningar av plast och betong. En lösning för att finna dessa ledningar är att lägga ner en s.k. spårlina ovanför plastledningen i samband med installationen. En annan möjlighet är att använda en liten sändarsond, som förs in i ledningen med en glasfiberstav och detekteras från marken med en mottagare.

Ett annat söksätt är att använda radarteknik med en markradar (GPR), en metod som traditionellt använts för geologiska undersökningar. En markradar kan detektera både plast/betong/metalledningar men resultaten kan vara svårtolkade för en ovan användare och utrustningen är mindre praktisk att använda.

Kabelsökare CAT3

 

Mottagarna CAT3 samt CAT3Plus är s.k ”passiva” kabelsökare för att enkelt upptäcka kablar under marken utan att sända signal. De är främst tänkta för användning av bygg & gräventreprenörer, industrier, elinstallatörer för enklare kabelutsättning och som ett varningsinstrument för att undvika att gräva av kablar i onödan. De är enkla att använda och väldigt robust byggda för att säkerställa många års användning i hårda miljöer. Båda kan kompletteras med en GENNY3 sändare för att sända signaler på kabel eller med olika sändarsonder för följning av plast & betongledningar. Båda har digital display med inbyggd bakgrundsbelysning som visar signalstyrkan samt inbyggd högtalare som ger hörbar ton. Med CAT3Plus kan man även mäta djupet till en kabel (vid användning tillsammans med GENNY3) eller en sändarsond.

CAT3, CAT3Plus mottagare, Tekniska data
*3 st passiva söklägen Elkabel=50 Hz, VLF radio samt AvoidanceScan™
*StrikeAlert™, sökläge som ger varning för grunt liggande kablar (option)
*1 st aktiv sökläge 33kHz för användning med GENNY3 eller sändarsonder
*Djupmätning med värdet direkt avläsbart i meter. (enbart CAT3Plus)
*Använder alkaliska batterier, 2 st 1,5 Volts R20 batterier
*Svenska instruktionsetiketter längs instrumentets sida samt svensk användarguide.

 

Kabelsökare CAT3 & GENNY3

Med ett komplett set CAT3/GENNY3 har man möjlighet till både "passiv" sökning med mottagaren för att enkelt upptäcka kablar under marken utan att sända signal samt aktiv sökning med GENNY3. CAT3/GENNY3 är främst tänkt för enklare kabelutsättning. De är enkla att använda och väldigt robust byggda för att säkerställa många års användning i hårda miljöer. Mottagaren kan även användas med olika sändarsonder för följning av plast & betongledningar. CAT3-mottagaren har digital display med inbyggd bakgrundsbelysning som visar signalstyrkan samt inbyggd högtalare som ger hörbar ton. Med CAT3Plus kan man även mäta djupet till en kabel eller en sändarsond. GENNY3 kan sända signal induktivt utan fysisk kontakt med kabeln eller med direktkoppling på kabel eller t.ex VA-ledning. Som option kan man även inducera signalen med en sändartång. Ett komplett set levereras alltid med vadderad bärväska.

CAT3, CAT3Plus mottagare, Tekniska data
*3 st passiva söklägen Elkabel=50 Hz, VLF radio samt AvoidanceScan™
*StrikeAlert™, sökläge som ger varning för grunt liggande kablar (option)
*1 st aktiv sökläge 33kHz för användning med GENNY3 eller sändarsonder
*Djupmätning med värdet direkt avläsbart i meter. (enbart CAT3Plus)
*Använder alkaliska batterier, 2 st 1,5 Volts R20
*Svenska instruktionsetiketter längs instrumentets sida samt svensk användarguide

GENNY3 sändare, Tekniska data
*1 aktiv frekvens 33 kHz, både induktivt & konduktivt.
*Omkopplare för kontinuerlig eller pulserande ton
*Uteffekt 0,1 W
*Använder alkaliska batterier,4 st 1,5 Volts R20
*Direktkopplingskablar med krokodilklämmor samt jordspett medföljer

 Begär Pris: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

 

 

 Metrotech 480 B Kabelsökare

 

 

 

 

En välkänd och välbeprövad sökare har uppdaterats och är åter aktuell.

 

Nominell Uteffekt:

Induktivt läge 100mW genomsnitt (6.2V p-p över en slinga)

Konduktivt läge 125mW genomsnitt (65V p-p över 2.7K ohm)

Aktiv Frekvens: 83kHz

Batteri Typ: 6 Alkaliska C Celler (LR14)

Drift tid : ca 400 timmar

Drift Temperatur -20º till + 50º C (-4º to + 122º F)

Dimensioner: 29.5cm x 23cm x 8cm (11.63”L x 9”H x 3.13”D)

Vikt: 1.6 kg (3.5 lbs)

Mottagarens frekvenser Aktivt – 83kHz

Passivt – 50/60Hz

Nominell känslighet I en slinga med 50% visar utslag

Normal området 30 mikrovolt p-p

Hög område 2 mikrovolt p-p

Batteri Typ: 6 Alkaliska C Cells (LR14)

Drift tid: ca 250 timmar

Batteri kontroll: Automatisk vid start

Drift Temperatur: -20º till + 50º C (-4º to + 122º F)

Dimensioner: 29.5cm x 23cm x 8cm(11.63”L x 9”H x

(13”D)

Vikt: 4.5 lbs (1.9 kg)

Metallsökare

 

                      

Metallsökare finns i många olika varianter av skiftande kvalitet och pris och används i många helt skilda verksamhetsområden som arkeologi, industri, hobby, säkerhet.

Våra metallsökare används primärt för att finna järn, gjutjärn, mässing eller andra metallföremål under marken. Brunnslock, däckslar som finns under asfalt eller är täckta av sand, jord eller gräs. Avstängningsventiler till vattenledningar, polygonpunkter, tomtgränsrör, pk spik mm. är alla exempel på föremål som är lämpliga att detektera med våra metallsökare.

Det absolut känsligaste och mest robusta instrument för detta är en ferromagnetisk sökare. Denna sökare kan endast detektera järn, gjutjärn och stålföremål som är magnetiska. Instrumentet detekterar permanenta magnetfält som är skapade av jordmagnetfältet. Två känsliga magnetfältsensorer används mekaniskt skilda från varandra och utbalanserade för att inte reagera på jordens magnetfält. Kommer däremot den ena sensorn nära ett magnetfält från exempelvis ett gränsrör, skapas en skillnadssignal som förstärks och kan avlyssnas av användaren. Gränsrör och brunnslock kan detekteras ner till flera meters djup och med stor precision. Det mekaniska utförandet av instrumentet ser ofta ut som en käpp eller stav som lätt kan stickas ner i en snödriva eller under vatten för att leta efter järnföremål. Exempel på instrument av denna typ är GA-52Cx eller GA-92XTd.

Konventionella metallsökare har istället en konstruktion med en antenn som genererar ett magnetfält och en antenn som fångar upp magnetfältet. De båda antennerna sitter i samma hölje (ofta en platta) och när denna platta kommer nära ett yttre metalliskt föremål påverkar detta balansen mellan de två antennerna och skapar en detekterbar skillnadssignal som förstärks och kan avlyssnas i en högtalare eller på ett visarinstrument. Dessa instruments känslighet för metallföremål kan variera kraftigt och enklare modeller lämpar sig bäst för att detektera stora föremål som brunnslock och däckslar som ej ligger för djupt ner i marken.

 

Metallsökare GA-52CX

 

                       

Den ferromagnetiska sökaren GA-52Cx är det perfekta hjälpmedlet för att hitta tomtrör, fixpunkter, pk-spik,ventilspindlar, däckslar och brunnslock och är lämplig att använda för professionella användare inom VA/gatukontor, lantmäteriet, mätingenjörer, gräv & markentreprenörer.
GA-52Cx kan detektera ett tomtrör ner till 1,5 meters djup! Instrumentet reagerar enbart på magnetiska material som järn & stål men inte på koppar, mässing, aluminium eller andra icke-magnetiska metaller.
Instrumentet har två sensorer, balanserade så att jordens magnetfält inte påverkar instrumentet. Så länge denna balans existerar är frekvensen på ljudsignalen i den inbyggda högtalaren 40 Hz. När magnetfältet från ett järnföremål under marken är starkare vid den ena sensorn än andra sensorn, ökar frekvensen på ljudsignalen. När spetsen på GA-52Cx befinner sig mitt över målet är frekvensen på ljudet högst.

GA-52Cx är väldigt robust och enkel att använda, bara två justeringsrattar, På/Av-Känslighetsratt och Volymkontroll sitter skyddade på undersidan av elektronikboxen. GA-52Cx väger endast 1,2 kg.Stavdelen(ej elektronikboxen) kan doppas ner under vatten utan att skada instrumentet. Levereras med eller utan bärväska i slagtålig plast. Svensk användarguide ingår.

GA-52Cx Tekniska data
*Vikt 1,2 kg
*På/Av känslighetskontroll i 4 steg samt volymkontroll
*Hörbar ton från piezoelektrisk högtalare, uttag för hörlurar
*Använder alkaliska batterier, 2 st 9V, Typisk drifttid > 40 timmar

 

Metallsökare GA-92XTd

             

Den ferromagnetiska sökaren GA-92XTd är en modernare version av föregångaren GA-52Cx. Den är mindre(endast c:a 40 cm lång indragen), lättare(1,1 kg) med pistolhandtag och utdragbar teleskopstav vilket gör den enkel att bära i det medföljande hölstret och lämnar händerna fria till annat. Den har likvärdiga prestanda som GA-52Cx och är det perfekta hjälpmedlet för att hitta tomtrör, fixpunkter, pk-spik,ventilspindlar, däckslar och brunnslock. Den är lämplig att använda för professionella användare inom VA/gatukontor, lantmäteriet, mätingenjörer, gräv & markentreprenörer.
GA-92XTd kan detektera ett tomtrör ner till 1,5 meters djup! Instrumentet reagerar enbart på magnetiska material som järn & stål men inte på koppar, mässing, aluminium eller andra icke-magnetiska metaller.

GA-92XTd är väldigt robust och enkel att använda, bara två justeringsrattar, På/Av-Känslighetsratt och Volymkontroll sitter väl synliga på instrumentets ovansida.En stor digital visare indikerar signalstyrka, batterinivå samt föremålets magnetiska polaritet. GA-92XTd väger endast 1,2 kg Levereras komplett med bärväska i slagtålig plast samt höfthölster. Svensk användarguide ingår.

GA-92XTd Tekniska data
*Vikt 1,1 kg
*På/Av steglös känslighetskontroll samt volymkontroll
*Utdragbar teleskopisk stav
*Hörbar ton från piezoelektrisk högtalare, uttag för hörlurar
*Digital visning av signalstyrka, batterinivå samt magnetisk polaritet
*Använder alkaliskt batteri, 1 st 9V, Typisk drifttid > 40 timmar

Begär Pris: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com